Складиране и логистика

Сико Спед предлага складиране и логистика в своя собствен логистичен център. Разполагаме с новоизграден, модерен, отлично поддържан и стелажиран склад на 6 нива и с капацитет 6 000 палетоместа.

Отговаряме на най-високите стандарти за пожаробезопасност, осигурявайки пожарогасене на всяко едно палетно място.

Разполагаме с висококвалифициран персонал и добре поддържана техника, за да дадем високо качество на услугите:

  •  Складиране
  •  Етикетиране
  •  Пикиране
  •  Палетизиране

Ако имате нужда от партньор във веригата на Вашите доставки, Сико Спед разполагаме с необходимата база и опит, за да отговорим на вашите изисквания.

Свържете се с нас