СТАНИ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП

ИМАТЕ МОТИВИЦИЯ И ЖЕЛАЕТЕ ДА РАЗВИЕТЕ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РАБОТНОТО СИ МЯСТО?
СИКО ТРАНС МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИ ТОВА – КАНДИДАТСТВАЙТЕ ПРИ НАС!

СПЕДИТОР

В Сико Спед  насърчаваме предприемаческия дух, търговския хъс и амбиция.

Какво предлагаме ние?
• Отлично възнаграждение, формирано от бонусна система спрямо постигнати резултати плюс твърда заплата от 1500 лв. нето, осигуряваща спокойствие в по-слабите за икономиката месеци.
• Динамична и интересна работа в модерен офис
• Обогатяване и развиване на познанията и уменията в областта на транспорта и спедицията
• Работа в млад и динамичен екип
• Възможност за професионално развитие в компанията
Задълженията на спедитора включват:
• Договаря, планира и организира международи превози
• Управлява взаимоотношенията с клиенти и контрагенти
• Отговаря за привличането на нови клиенти и превозвачи
• Администрира организацията на спедиторската дейност в специализиран софтуер
Какви са нашите очаквания към идеалния кандидат?
• Има опит в спедиторската дейност – минимум 1 година
• Умее да води убедително търговски преговори
• Владее английски език писмено и говоримо на работно ниво
• Притежава комбинативно мислене и способност за вземане на самостоятелни решения
• Умее да организира и приоритизира задачи самостоятелно
• Има амбиция да се развива и да постига високи резултати
• Инициативен, енергичен и позитивен човек
• Успешно работи в екип
• Притежава отлична компютърна грамотност – MS Office, Internet

Ако обявата е събудила интереса Ви и отговаряте на описаните изисквания, моля кандидатствайте с Вашето CV с актуална снимка на e-mail jobs@sikotrans.com
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените от Вас данни са под специалната защита ПО смисъла на ЗЗЛД. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Заявете оферта -или- Задайте въпрос