Ние сме Сико Спед!

Посветили сме се на дейността си с виждането, че нещата трябва да бъдат вършени по правилния начин – с подходящо клиентски-ориентирано отношение, с въвеждане на сериозни вътрешни стандарти на работа, с изграждане на силна корпоративна култура и с прилагане на най-добрите бизнес практики. Именно това ни позволява да сме силни и да се считаме за лидер в предоставянето на услуги в сферата на международния транспорт.

Успешни сме в предоставянето на транспортни решения на различни по големина компании, защото умеем да разпознаваме нуждите на всяка една от тях. Постигаме го чрез добра комуникация с нашите клиенти, изслушвайки внимателно всички техни изисквания. От наша страна те получават адекватна и конкурентна оферта, перфектно изпълнение, кратки срокове и навременна информация. Това е повече от услуга. Това е грижа!

Нашата мисия е да осигурим за клиентите си възможно най-добрата услуга в сферата на международния транспорт и логистика, както по отношение на оперативната дейност, така и чрез предоставяне на атрактивни и конкурентни ценови нива. Всичко това не може да бъде осъществено без нашия обучен екип и нашите опитни мениджъри, които се водят в дейността си от висок професионален морал.

Целта ни е да продължаваме да бъдем еталон за успешна спедиторска дейност. Фокусирали сме се в това нашите дълготрайни партньори да продължат да бъдат обслужвани с познатото им вече високо качество, а новите ни клиенти лесно да ни припознаят като техен пръв избор за международни доставки.

Вярваме, че с нашите знания и сериозна експертиза, допринасяме за успеха на партньорите ни, позволявайки им се чувстват сигурни за доставките си. Това ни носи удовлетворение от добре свършена работа, но прави и нашия собствен успех все по-значим. Така, поддържайки дълготрайни бизнес партньорства, ние заедно постигаме устойчив растеж.

Свържете се с нас